Ochrana osobních údajů

Návštěvníci webu
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává společnost Mateotech, a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Zákazníci
Serióznost je naší prioritou a jsme si plně vědomi našich povinností při správě Vámi uváděných údajů. Respektujeme soukromí zákazníků a Vaše data nám slouží výhradně k tomu, abychom Vám mohli kvalitně poskytovat naše služby. Více informací zde.

Osoby v prostorách označených jako prostory monitorované
Více informací o zpracování osobních údajů osob v monitorovaných prostorách a návštěvníků Mateotech je k dispozici zde.

Uchazeči o zaměstnání
Detailní informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou k dipozici zde.