O nás

Společnost Mateo Solutions, a.s. byla založena 4.6. 2020 jako 100% dceřiná společnost společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pod názvem SčVK stavební a.s.. Následně k datu 25.9. 2020 došlo k přejmenování společnosti na Mateo Solutions, a.s., čímž se společnost svým názvem přiblížila sesterské společnosti Mateotech a.s. Základní kapitál Společnosti činí 2 mil. Kč a je plně splacen.

Společnost Mateo Solutions, a.s. v rámci koncernu SVS primárně zajišťuje či zastřešovat následující základní oblasti:

1) Nakládání s čistírenskými kaly či jinými odpady a jejich likvidaci.

2) Technický rozvoj podpůrných činností vedoucí k nákladově efektivnějšímu nakládání se zdroji a větší využití environmentálně přívětivých technologií

Koncernová deklarace:

Společnost Mateo Solutions, a.s., IČO: 09218807, Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, („Společnost“) je členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jehož řídící osobou je společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550. Vedle Společnosti je další řízenou osobou společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550.