Úvod

Společnost Mateo Solutions .a.s jako 100% dceřiná společnost společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zajišťuje pro mateřskou společnost odvoz a zpracování kalů a jiných odpadů z čistíren odpadních vod a úpraven vody na území Ústeckého a Libereckého kraje.

V současnosti takto společnost obsluhujeme celkem cca 45 čistíren odpadních vod a úpraven vody. V roce 2021 společnost zlikvidovala cca 69 000 tun kalů z čistíren odpadních vod a úpraven vody.

V oblasti zpracování a likvidace kalů společnost úzce spolupracuje se společnostmi Marius Pedersen a.s., Kobra Údlice s.r.o., SETRA spol. s.r.o., Bio Impro s.r.o. a Bioferm s.r.o. v jejíchž zařízeních jsou kaly zpracovávány a likvidovány.