Úvod

Společnost Mateo Solutions a.s. jako 100% dceřiná společnost společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zajišťuje pro mateřskou společnost odvoz a zpracování kalů a jiných odpadů z čistíren odpadních vod a úpraven vody na území Ústeckého a Libereckého kraje.

V současnosti takto společnost obsluhujeme celkem cca 45 čistíren odpadních vod a úpraven vody. V roce 2021 společnost zlikvidovala cca 69 000 tun kalů z čistíren odpadních vod a úpraven vody a v roce 2022 cca 73 000 tun kalů.

V oblasti zpracování a likvidace kalů společnost úzce spolupracuje se společnostmi Marius Pedersen a.s., Kobra Údlice, s.r.o., SETRA, spol. s r.o., BioImpro s.r.o. , BIO-FERM, s.r.o. a SAP Mimoň spol s r.o. v jejíchž zařízeních jsou kaly zpracovávány a likvidovány.